18 Ocak 2012 Çarşamba

SEVGİ SABIR HOSGÖRÜ


Sevgi Bilgeliktir
Beyaz Kartal
Sevgi, bilgeliktir, Sevgi adaleti bilir;
Sevgi alçak gönüllülüktür, içtenlik ve dürüstlüktür;
Sevgi barıştır,
Sevgi uzun bir acıdır ve naziktir.
Sevgi yumuşak başlıdır ve hata bulmaz.
Sevgi yargılamaktan sakınır,
Asla bir başkasına olumsuz niteleme yapmaz,
Çünkü kalbindekini yalnız Tanrı bilir.
Sevgi Ruha Aittir
Sevgiden söz ettiğimiz zaman, kastetttiğimiz şey his ya da duygu değildir. Sevgi ruha aittir ve siz onunla, sizinle kardeş olan kişinin ruhunu tanırsınız.
Hepimiz tek bir basit hayati gerçeği öğrenmek zorundayız, birbirimizi sevmeyi, hayatı sevmeyi, dünyanın eseri olan her şeyi sevmeyi ve bu tükenmez ve ebedi sevgi ve barış ruhunun bilincinde olarak yaşamayı ve nefes almayı ve hatta, zamanı gelince, ölmeyi. Tanrı alçak gönüllü ve kalbi temiz olanlara, karmaşık olmayan yollarla gelir.
Sevgi iç ışığın büyümesine yardım eder ve ıstıraplı şartlara karşı ruhun gösterdiği doğru tepki de, bu ışığın daha parlak olmasını sağlar.
Her sorunu ruhsal kanunun ışığı altında, sevgi ışığı altında görmeyi öğrenmeliyiz.
Işık bünyede yer ettikten sonra sevgi kalbinin uyanmasına sıra gelir. Nefsin küllerinden, saf sevginin altın kalbi yükselir. Kendisine ait olanı arayan değil, hayata evrensel olarak veren bir sevgi. Bu, yolun bir sonraki adımıdır.
Sevginin şifa verici ve rahatlatıcı gücünü hissettiğimiz anda sevginin başka bir ruha yardım etme gücünü bilmiş oluruz. Dış görünüşe bakarak, başka birinin hareketleri arkasında yatan güdülerin neler olduğunu saptamak imkansızdır.
Bedensel, zihinsel ve hatta ruhsal arzuların fedasını zamanla kabulleniriz. Ruhsal arzuları da ekledik çünkü bu yol bir ustura kadar keskindir, cazibeleri o denli incedir ki, ancak amacı saf tutmak ve ruhsal ışığın sürekli yanmasını sağlamakla ayaklarımızı sağlam basabiliriz. Nefsimizden gelen dürtüler yol boyunca zaman zaman baş gösterip bizi cezbedecektir. Merdivenin en üst basamağına çıktığımızda bile, bir hata yapıp düşebiliriz ve sonra merdiveni yeniden tırmanmamız gerekir.
Kalbinin Derinliklerinde
Her biri yaşam için gerekliyken, bir ruh, hem dünya hem de insan ilişkilerini nasıl feda edebilir? diye sorabilirsiniz. Kardeş, abla, oğul, baba ve anne; bunlar gibi ilişkiler gereksiz olsaydı Tanrı onları yaratmazdı. O halde diyoruz ki, insan ilişkileri gereklidir, maddi yaşam gereklidir. Onlar ilahi bir amaca hizmet ederler. Onlar size duygu ile öğretiyorlar ve deneyim veriyorlar. Ama şu da önemli bir noktadır: Kişiliğe, kişisel ilişkilere veya maddeye veya mevkilere veya dünyasal şeylerin arzusuna esir olmamalısınız. Fedakarlık dünyadan çekilmek anlamına gelmez; bir insan her şeyi terk edebilir ve halen dünya içerisinde yaşayabilir, insan ilişkilerim koruyabilir, ama o insanin içi özgür olur, çünkü kalbinin derinliklerinde Yüce Beyaz Işığı bilme, Ona yaklaşma, ilahi alev ve ışıkla birleşme arzusu dışında bir şey kalmamıştır. Özveri, yaşamın dışsal, maddi ve kişisel şeylerini doğru perspektiflerine yerleştirmek anlamına gelir. Onların yararları da vardır, ancak onların sizi köleleştirmelerine izin vermemelisiniz.
Kalbin Rehberliği
Tanrısal Sevgi ile tutuşan kalp olarak simgelenen bir sonraki adımı umut ve istekle bekliyoruz.
Kalp merkezi güneş gibidir, o gerçekten güneş sisteminizin güneşidir. Geleceğin insanları kalpleri ile düşünmeyi öğrenecektir. Şimdiki zamanda insanlar, kalp ışığını söndürecek kadar gelişmiş bir duruma gelmiş, başlarındaki akıl ile düşünüyorlar. Ama Yeni Çağ'da erkekler ve kadınlar mekanı kalpte olan Tanrının aklı ile düşünecekler. İnsan ilişkilerinde ne denli çok kalbin dürtülerine tepki gösterirseniz, o denli ruhsal gelişme yolunda yürürsünüz. Geleceğin zihni kalpte çalışacaktır.
Daha şimdiden sezgiye tepki gösterebilen, baştaki aklı komutla sakinleştirip hükmedebilen erkek ve kadınlarda bu başlamaktadır. Göreceksiniz ki, herhangi bir kargaşa durumunda, dingin olup kalbin konuşmasına izin verirseniz,ihtiyacınız olan bilgiyi alırsınız. Ancak o bir duygu, bir sezgi şeklinde gelecektir. Kalp merkeziniz güçlü olmasına yardımcı olunuz; kendi başına karar vermesine, deneyimler kazanmasına yardımcı olunuz. Fazla şeker ve tadı bir çocuğu hasta edebilir. Kardeşinizi şımartıp her istediğim verirseniz, bunu da sevgi sayarsanız, muhtemelen ona iyilikten çok kötülük yapmış olursunuz. Şuurluysanız dersiniz ki: Yeteri kadar zarar verdim; artık sevdiğim kişinin önüne şekerleme yığma­yacağım; onun anlayış ve yardıma ihtiyacı olduğunda, elimden geldiğince en şuurlu, en iyisini veririm.
Kardeşlik
Kardeşinize yapacağınız en iyi yardım, sevecen, anlayışlı, düşünceli olmanızdır; onun amaç ve içsel isteklerine anlayış göstermenizdir. Belirli bir yol izlemek istiyorsa, "Yerinde olsaydım öyle yapmazdım." demeyiniz: aksine, "Yolunun bu olduğunu hissediyorsan, elimden gelen yardımı yaparım. Sevgi ve anlayışla yolun sonuna dek tamamen arkandayım, kardeşim. Ama kurtuluşunu kendi çabanla kazanmalısın. Bunu senin için yapamam." deyin. Bu sevgi dersinin inceliklerini anlamanız için yeteri kadar basite indirgedik mı?
Gerçek Sevgi Bilgelik Doğurur
Sevmeyi öğrendiğinizde içinizde bilgelik büyür. Her zaman bilgelik ve sevgiyi bir arada düşünürüz, çünkü gerçek sevgi bilgelik doğurur. Bilgeliği sevgiden soyutlayamazsınız. Gerçek sevgi, kardeşinizin ihtiyaçlarını, sizinkilerinin önüne koymanız ve onun en önemli, gerçek ihtiyacının ne olduğunu açık bir şekilde görmenizdir. Bu durumda, onun ruhsal olarak karakteri ve amaçlarının büyümesini istiyorsunuz ve bu maksatla onu bütün gücünüzle destekliyorsunuz.
Basit ve ufak bir sevgi şeklini gösterelim mi? Farz edelim ki çok meşgulsünüz, kendi sorunlarınızla iç içesinız, o denli ki her şeyin sonunu nasıl getireceğinizi bilmiyorsunuz, ihtiyaç içinde olduğu açıkça belli olan, fakir olan, sevgiden yoksun, sağlıktan yoksun biri gelir. Çok meşgul olduğunuzdan, onu bir kenara itmek, onunla ilgilenmemek fikri cazip gelebilir. Ancak sevgi der ki; İşler bekleyebilir. O kardeşimdir, onun sorunları, kendi sorunlarım kadar önemlidir.
Ama o kardeşin vaktinizi boşa harcamasına izin vermeyiniz. Nazikçe kalbinin yükünü size boşaltmasına izin veriniz; dinleyiniz ve onun için gerçeği görebilmek ve yaşamının dönüm noktasını getirebilecek nazik, yumuşak, yapıcı şeyleri söylemek uğruna en iyi gayretinizi sarf ediniz, ihtiyacı olan bir kardeşi dinlemek ve gerektiğinde ona pratik yardımda bulunmak için gerektiğinde fazla meşgul olmayınız. Ancak aynı" zamanda sizi bilgelik yönlendirsin, duygusallığa da kapılmayınız. Ne kadar basit! O kadar basit ki sizin için önemli gözükmeyebilir. Ancak bizi evrensel sevginin kalbine yaklaş­tıran bu tür küçük şeylerdir.
Nazikçe ve Düşünceli Konuşun
Seven birisi, dikkatsiz bir sözle başkasını incitmemeye çalışmalıdır. Nazikçe, düşünceli konuşunuz. Kılıçla bir darbe atmak acı verebilir. Sevgi Üstadının öğrencisi herhangi bir şekilde başkasına acı vermez ve şefkat ve zararsızlığı bütün yaşamı kucaklar. Herhangi bir hayat şekline acı vermemek için elinizden gelem yapınız. Bu sevgidir. Yaşamda o denli zalimlik var ki: Bencillik, açgözlülük, şiddetli duygulardan kaynaklanan sebepsiz zalimlik vardır. Ayrıca, cehalet ve düşüncesizlikten kaynaklanan zalimlik vardır.
Hayvan ve Bitki Sevgisi
Basit bir örnek vermek gerekiyorsa, bir hayvan dostunuz vardır, diyelim ki bir köpek. Dostunuzu seviyorsanız sadece okşamak veya üzerine düşmekle (veya şımartmak) yetinmezsiniz, onun ihtiyaçlarını anlarsınız ve ona bakarsınız. Küçük dostunuzu sevmek onun ih­tiyaçları ile ilgilenmek demektir. Aynı şey, çiçekler için de geçerlidir: Doğa dünyası insanın bakımı altındadır. İnsanlar çiçekleri büyütmeyi, kesmeyi veya evinin süslendirilmesinde kullanmayı seçer. Bu çiçekler hassastır, onlarda yaşam enerjisi vardır ve sevginize muhtaçtırlar. Sizden sevecen ilgi ve duygu istiyorlar. Yol üzerinde bulunan biri, bunların birer hayat biçimi ve Tanrı'nın birer parçaları; görünümü olduklarını idrak edip hayvanı da, bitkiyi de sevecektir. İnsan kardeşlerine nasıl saygı duyuyorsa, hayvan ve doğa alemlerine karşı da saygı duyacaktır ve onları sevecektir.
Hoşgörü
Diyeceksiniz ki, "Bu insanlar, yaşamın bütün yasalarını çiğnedikten sonra onlara nasıl saygı duyarız?' Kardeşinizin kalbinde bulunduğunu bildiğiniz, büyüme ve ifade için çabalayan Tanrının ışığından dolayı saygı duyunuz. Çocuklar resim çizerler ve onların çabalarının ürünleri her zaman güzel olmaz, ama elinden geleni yapıyorlardır. Kardeşlerimiz de resim çiziyor veya dünyanın hoş olmayan bir resmini gösteriyor olabilirler; ama o bir ifade ve büyüme biçimidir ve bir hiz­met şeklini her zaman için pek takdir etmiyoruz. Sözüm ona şer ve çirkinliğin bir tür hizmet olabileceği fikrini anlamanız biraz güçtür. Ama öyledir. Seven birinin tavrı, her zaman yaşama katılımda bulunan iyiyi tanımak olmalıdır.
Size güncel hayattan bazı benzetmeler verdik. Sevmenin ne anlama geldiğini size göstermede belki de her şeyi biraz basite indirgedik, ama daha büyük inisiyasyonlara gelmeden önce, bütün bu vasıflar gereklidir. Sadece feda etmemiz, basit insani bir tarzda sevmeyi öğrenmemiz yeterli değildir. Aynı zamanda içsel bir gelişmenin, ruhun pencerelerinin (şakralarının) açılmasının, şuursal idrakine varmalıyız.
Sizi bıraktığımız için üzgünüz, ama sevgimizle sizi sarıyoruz. Her birinizi de sizi seven büyük kalbe yakın tutuyoruz. Bu büyük sevgi sizi. sarmaktadır ve bu sevgi kalbiyle sarılmayı kabullendiğiniz sürece, o sizi saracaktır ve size hoşluk, rahatlık ve güç verecektir. O size karakter asaleti verecektir; size tahsis edilen yolda cesaretle ilerlemeniz için ilham verecektir; o size refakat verecektir; anlatılmaz sevgi ve coşku verecektir; ve zamanla size Tanrının yaşamının ihtişamını açıklayacaktır.


Sevgi ve Bilgelik El Ele Gitmelidir
Sevgi en basit insani şekliyle de, kendiliğinden sihirlidir. Gerçekten seven ruh, sevgisi ile bir tür manyetik güç yayınlar. Sevgi mucizeler yaratan sihirli bir ilkedir.
Sevgi yaratıcı bir güçtür. Ancak öyle bir kudreti vardır ki, bilgelikle beraber yürütülmedikçe, yıkıcı da olabilir. Sevgi ve bilgelik el ele gitmelidir, çünkü yönetilmeyen duygular (ki gerçek sevgi değildirler) zararlı ve yıkıcı olabilirler.
Yargılamadan Eleştirmeden Bakınız.
Her birinizin benzer bir yolda olduğunuzu ve her birinizin birbirinize ihtiyacı olduğunu bilerek, dünyaya ve kardeşlerinize özenmeden, yargılamadan, eleştirmeden, sadece sevgi ile bakınız. Kusur veya zaaflarım her ne kadar açıkça gördüğünüzü düşünürseniz de, başka bir ruhu yargılayamazsınız, çünkü ne onun taşıdığı karma yükünü, ne de davranışlarının arkasında yatanı görebilirsiniz.
Yaşamınızın her döneminde sevgi size ilham versin. Bu serbest seçiminizdir. Ancak unutmayınız ki, diğer insan kardeşleriniz de aynı serbest iradeye sahiptirler. Zor kullanarak kalbine girmeye çalışmayınız, ama kalbinizde sevgi ile onun yanında durunuz ki, almaya hazırsa alsın. İnsan hatalarının kaosu içerisinde Evrenin Yüce Yapıcısının sevgi ve bilgeliğine inancınızı kaybetmemelisiniz.


Kalpteki Tohum
Kalbinizde, hayatın tohum atomunun bulunduğu ve Tanrı'nın yerleştirdiği bir tohum var ve yasayı anladığınızda, yasayla uyum içinde olduğunuzda, kalbinizdeki bu tohum sizi tüm hayat ışığı ile doğrudan bağlantıya geçirir. Tohumdan bahsettiğimizde, canı kastetmiyoruz, pırıl pırıl ruhu kastediyoruz. Can ruhun giysisidir.
Esiri beden, kişinin öte alem ve dünya arasındaki bireysel bağlantısıdır. Ruh, berrak ışığın yaratıcı küresinden izlenimler alır ve bu izlenimleri insan beynine iletir. Ve insan kalbindeki sevgi ile, kalbindeki ışıkla bu yaratıcı gücü güzelliği yaratmak için kullanacaktır. Herkes, bu yaratıcı güce sahiptir ve bu güç; ruhun tertemiz beyaz ışığı, tamamen sevgi olan Ruh tarafından aydınlanır, hızlandırılır. Bu yüzden, bir insan sevene kadar, sevginin ne olduğunu anlayana kadar mükemmel bir şekilde yaratmaya muktedir olmamaktadır. Mükemmelik ancak saf sevgi yoluyla gelir ve bu sevgi size, birçok kez ışık olarak tasvir edilir ve kalpteki tohuma gelişme gücü verir.
Bu sizde gelişmeye başladığında, onu söndürmeyiniz; bu sevgi hissini hoşgörü ve iyi niyetle cesaretlendiriniz. Onu cesaretlendiriniz çünkü ancak böyle yaparsanız ruhsal gücünüz ve bilginiz artar. Açık bir şekilde görebilseydiniz, bu küçücük tohumun hayat ışığı olduğunu anlardınız ve hayat size ışık olarak görünürdü. Bu küçücük tohumu bir ateş olarak görürdünüz.
Sevgi, yasası ile uyum halinde ve kardeşlikle yaşamayı öğrenenler, yalnızca kendilerine yardım etmezler, fakat tüm insanlığı karmalarının zincirinden kurtarmaya çalışırlar.

Dünya üzerinde yapılan bir yanlış, yalnızca yasa ile düzeltilemez. Doğrular insanların ancak kalplerine yerleştirilerek hayata geçirilebilir. Ve hatırlayınız, insanların hepsi ruhsal anlamda aynı gelişim düzeyinde değildirler ve dağın birazcık yukarısına çıkanlar, aşağıdaki kardeşlerine eleştirel bir gözle bakmamalıdırlar. Herkese sevgi ile bakmalıdırlar; acıma ile değil, sevgi ile. Bilmelidirler ki, ancak zirveye ulaştıklarında, altınla kuşanacaklardır; ancak bu dünya altını değil, Tanrı altınıdır; sevgi altınıdır.
Bu dostlarım, altın hasat dediğimiz şeydir. Her ruh buna erişecektir. Kimsiniz veya nesiniz fark etmez, hepsinin içinde bu ışık kıvılcımı vardır. Ve eğer siz içinizdeki bu ışığı izlemek için elinizden geleni yaparsanız -ki bu; sevgi, nezaket, alçakgönüllülük, düşüncede ve hareketlerde incelik anlamındadır- işte bu durumda daima sonsuz gelişim basamaklarında ilerlersiniz. Fakat bundan da öte, varlığınızın ana merkezini, kalbinizi Büyük Beyaz Işığa açarsanız; o ışık tıpkı güneş ışığının o tohumun üstüne yağması gibi, sizin üstünüze düşmektedir.
Ufak şeyler size derin mutluluklar getirebilir
Hayata, dünyanın güzelliklerine, Tanrı’nın tüm yaratıklarına karşı sevgi duyduğunuzda neşe ile dolarsınız ve hatta kendinizden geçersiniz. Ufacık şeyler size derin mutluluklar getirebilir. Üstelik, sevdiğiniz sürece verme eğilimi de kazanırsınız. Bu belki şuursuz bir arzudur fakat daima, sevdiğinizde verirsiniz.
Ancak, insan ruhu için gerçekte korkacak hiçbir şey yoktur. Yalnızca fiziksel şeylere konsantre olduklarında insanlar ıstırap hissederler çünkü yapabilecekleri bir şey yoktur, kalpleri buruktur ve dengelerini, inançlarını yitirirler. Takat eğer gerçekten Tanrı'ya doğru uzanıyorsanız, kalbinizde sevgi ile yaşarsınız, size hiçbir şey dokunamaz.


Sevgi Mucize Yaratabilir
İmajinasyonun hayatta çok önemli bir rol oynadığını fark etmelisiniz; o size üzerinde çalışmanız ve geliştirmeniz için hediye edilmiştir fakat aynı zamanda negatif imajinasyon gereksiz ıstıraplara sebep olabilir. Size şunu söyleyelim; insan bedeni öylesine harika biçimde inşa edilmiş ve sevginin gücü öylesine büyüktür ki en kötü acıyı bile hafifleten bir yardım, vardır. Sevgi mucize yaratabilir.
Sevgi evrenin en derin sırrıdır.
Hayatın başlangıcıdır, aslında hayatın ta kendisidir.

Tohumları her ruhun içindedir ve ruhlarının çoğunun kendi varlıklarının sırrına varmaları, kendi güçlerini keşfetmeleri için birçok hayat gereklidir. Şu an dünya size kaotik görünür, fakat unutmayın ki kötü olarak görünen şeyler, insan ruhunu sınar ve içteki ışığın, sevginin büyümesini hızlandırır.


Hepiniz Bir Bütünün Parçasısınız
Sizler hayatın göksel planından bir bebek olarak geldiniz; tamamıyla ışık olan, ruhsal ışığın temel olduğu plandan geldiniz ve bir gün oraya tam şuur içinde geri döneceksiniz. Bir bebek, çevresine karşı çok büyük ölçüde şuursuzdur ve ruhsal bebek de çevresine veya kendi öz potansiyeline karşı fazla şuurlu değildir. Bu bakımdan bir ruhsal bebek tıpkı fiziksel olan gibi, tamamen ebeveynine bağımlıdır. Bebeğin ebeveyni, yani Tanrı bu bebeği sevgi ile kucaklar, ışık ile giydirir ve bilgi, ilim ve sezgi öğrenmesi için uzun bir yolculuğa gönderir. Sevgiyi kazanma yoluyla dünyada ve gökte kendi yaşamının ve aynı zamanda bir parçası olduğu evrenin de anlamını kavrar. Sizin yapabileceğiniz en büyük hata, kendinizi Tanrı'dan ve içine doğduğunuz evrenden ayrı düşünmenizdir. Sizler, hepiniz bir bütünün parçasısınız.
İnsanlar sevginin gücüne, bu gücün bilimsel belirtilerine uyanacaklar, çünkü sevginin gücü maddeye üstündür.


Pırıldayan Ruhunuza Dönün
İnsanlar sevginin zayıflıkla eş anlamlı olduğunu düşünme eğilimindedirler fakat o noktada yanılırlar. İnsan ruhundaki sevgi, maddedeki en büyük güçtür, insan hayatında sevgi büyülü bir güce sahiptir ve tüm yanlışları doğruya çevirebilir. Size hayatınızı ve tüm olarak hayatî değiştirecek güçten bahsediyoruz, bunu deneyin! Sevginin gücünü evinizde, dükkanınızda, büronuzda, işiniz sizi nereye götürürse orada gösterin.
Gösterin; herkese, onları sevdiğinizi söyleyerek değil, böyle değil, ancak onların tanrısal niteliklerini düşünerek, her durumda iyiyi görerek, her zaman güzel konuşmak, hareket etmek veya düşünmek için çabalayarak. Bunu yarım gün için deneyin. Alt benliğinizin taleplerini bir kenara iterek, aklınıza ve canınıza değil, pırıldayan ruhunuza dönün ki o, tüm mutlulukların, tüm uyum, güzellik ve ışığın kaynağıdır.


Bilgi ve Kudret
Sevginin, ruhsal uyanışa giden yol olduğunu biliyoruz. Daha çok sevgi oldukça daha bilgili, Tanrı'nın kudretiyle daha güçlü oluyoruz. Hepimizin kalplerinde ve yaşamlarında sevgi, bilgi ve kudretten oluşan bu Kutsal Üçlü hayat bulsun.


Kendinizi Çok Sıkmayın
Bir iki hatanız olmuşsa bunu fazla dert etmeyin. İçinizdeki görünmeyen o kuvveti, bütün kusurları düzelten kal bin izdeki sevginin gücünü hatırlayın.
Kalbi sevgiyle dolu olan bir insan hiçbir zaman yılmaz, gereksiz yere canım sıkmaz; ne kendisi, ne başkaları, ne sevdikleri, ne de bedeni için gözyaşı dökmez, çünkü onu yaşatan, dik tutan ilahı güçtür, ışıktır; bu yüzden hiçbir şey ters gidemez.


Ruhsal Gelişimin Temeli Sevgidir
Hepimiz sevmekten ve sevilmekten hoşlanırız. Bu gayet doğaldır ve hayatı huzurlu ve neşeli hale getirir. Bununla birlikte, çoğumuz bir insanda apaçık görmeden sevgiyi anlayamayız, bu gayet doğrudur.
Kişilik, şimdiye kadar hep, içinden gerçek sevginin çıktığı bir pencere olarak kabul edilmiştir.
Sevginin kökenini bulabilmek için tüm kişiliklerin ötesine geçmeli ve evrensel nitelikli bir hayatı kavramalıyız. Gerçek sevgi ile karşılaşıldığında, onda hiçbir ayrılığın olmadığını, çünkü gerçekten sevdiğimizde Tanrı'nın bütün çocuklarının Bir olduğunu görürüz.
Bu anlayış sizin için zordur. Size göre insan hayatında sevgi, yakınlara duyulmalıdır; en çok sevgi eşlere, çocuklara, arkadaşlara, sevgililere, en yakın olanlara duyulmalıdır ve size göre, sızın onlara duyduğunuz sevgi, başkalarına duyduğunuzdan farklı olmalıdır.
Size en yakın olanlarla, belki kendinizi daha rahat, daha uyumlu hissedersiniz. Bu sıradan bir hayat, sıradan bir amaçtır, çünkü en yakın ve en sevdikleriniz bedensel ihtiyaçlarınıza yardım ederler, zihninizi rahat tutarlar ve onlardan ayrılmak da size acı verir.
Halbuki, önce dünyasal kardeşlikten ruhsal kardeşliğe çıksanız, ruhun çekimine kapılabilseniz, size bireysel olarak gösterilmiş sevginin aynısını bütün insanlık için hissedebileceğinizi göreceksiniz.
Her Ruhun Özünde İlahi Sevgi Vardır
Her ruhun özünde, ilahi sevgi vardır ve bu, her birinizin yaşadığı normal hayat içerisinde sevgi hissetmenizi sağlar. Bu yüzden, sevginin ne demek olduğunu anlayarak, tüm kardeşlerimizi sevmeli ve hiçbir zaman sevgiye sınır koymak gibi bir hata yapmamalıyız. Bu, size bir çelişki gibi gelebilir.
İlahi sevgi ile ancak diğerlerini (herkesi) sevmek aracılığıyla bağlantı kurabilirsiniz, başka bir yolla değil. Bu konuda ustalaşmadığınız sürece gerçek sevginin ne olduğunu öğrenemezsiniz.
Böylece görüyoruz ki Tanrı, insan için hem ana, hem baba, hem ilahı bilgelik, hem ilahi sevgi, ilahı kudret, hatta hayatın her öğesinde, her şeklin arkasında olandır.
Bu yüzden Tanrının çocukları, Tanrının yüreğinden çıkan ilahi sevginin kıvılcımları, Tanrı'nın bildiği ve her ruhun özüne yerleştirdiği tohumu, o mutluluğu ifade etmeyi öğrenebilirler.
Benlik Şuuru
Gelişim sürecinde insan yukarı doğru yol alırken "ben" üzerinde uzun uzun düşünmüştü ve bunu yapması da gerekliydi. Benlik şuurunda olmak zorundadır, ama benlik şuuru zamanla Tanrı şuuruna yer verecektir ve bunun başlıca üç ifade tarzı vardır: Kudret, bilgelik, sevgi.
Mürit ilk defa yola adımını atınca sevgisiyle kendini bir hizmete adamak ister. Ondan sonra hizmet yolunda her bir ruhsal yetenek gelişir ve güçlenir. İnsanda verme isteği doğuran sevgi, Tanrıya ve yüce ruhlara hizmet, sanki onun ruhunu tutuşturan kıvılcım olmuştur. Sevgi tüm yaşamın anahtarıdır. Sevgi, hayat veren yaratıcı güçtür.
Sevgi Olmadan Bilgiyi Kullanamazsınız
Pek çok insan kitap üstüne kitap okumaktadır. Kafaları okunmuş materyal ile doludur. Oysa daha başka bir şeye ihtiyaç duyulmaktadır; Kalp ve sevginin bilgeliği, çünkü sevgi ışıktır. Mantal bedeniniz çok güçlü olabilir; ancak kalbiniz sevgi ve severek hizmet etmek anlayışıyla dolu olmadıkça elde ettiğiniz bilgiyi kullanamazsınız. Dahası, onu kontrol edemezsiniz, o sizi kontrol edecektir. Sizi kendi içinde eritecektir. Kalpte sadece sevgi ışığının gelişmesi bu yüzden zamanımızda o derece önemlidir, çünkü onun yokluğunda bu mantal çağın muazzam gücü, büyük olasılıkla insanları içinde eritip mahvedebilirdi. Bu yüzden korkunuz olmasın. Biz size karşılıklı etkileşim içinde bulunan bir işlemden bahsediyoruz. Sadece, kalpte iyilik ve kare İsterde güzellikle karşılık bulmadıkça bu mantal gücün tehlikesini vurguluyoruz.
Hatalı, kötü, yıkıcı görünenler bile, büyük plana göre bir amaca hizmet eder ve arkasına Tanrının bilgisini ve sevgisini alır.
O sevgi, evrenin her köşesinde görülen kötünün içindeki iyiyi dışarı çıkarmaya çalışır, yol göstericidir ve en küçüğünden en büyüğüne tüm hayat biçimlerini birleştirir.
Birbirinizi ve tüm büyük kardeşliği sevmenizi diliyorum.
( Sevginin Bilgeliği - Derleme; N.Sefa Yılmaz, Ege Meta Yayınları )
Konular;
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder